Roslagsgjuteriet

Om Roslagsgjuteriet

Affärsidé

Vår affärsidé är att marknadsföra och tillverka kvalificerat järn­gjutgods till svenska och utländska kunder. Inom ramen för en och samma organisation ska vi tillhandahålla kunskap, uppfinningsrikedom, erfarenhet och teknisk utrustning, som klarar hela vägen från idéstadiet via modell och gjutning till att leverera ett komplett färdigbearbetat gods. Genom rationell och kvalitets­inriktad tillverkning, allt enligt EN 9001:2015, erbjuder vi produkter i de flesta grå-, seg- och specialkvaliteter, med hög leveranssäkerhet anpassade till kundens önskemål.

Unik kunskap och modern produktionsteknik

Roslagsgjuteriet har lång tradition av gjutning och våra anor sträcker sig tillbaka ända till 1860-talet. Under åren har företaget utvecklats till ett modernt gjuteri där vi kombinerar unik hantverksskicklighet med den senaste produktions­tekniken. Idag kan vi erbjuda en mycket flexibel produktion av såväl maskinformat som handformat järngjutgods. Det innebär att vi hanterar både korta och medellånga serier och vi kan snabbt ställa om mellan olika ämnen – i vikter mellan 0,1 och 500 kg.

Certifieringar

Roslagsgjuteriet är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO14001:2015.

Certifications - Roslagsgjuteriet 2019

All from one

Alltfler av våra kunder efterfrågar helhetslösningar där vi ansvarar för hela produktionsförloppet, från tekniskt underlag fram till en bearbetad gjutprodukt.

All from one, Roslagsgjuteriet

 

Storskogen

Storskogen

Roslagsgjuteriet ingår, tillsammans med Storebrogjuteriet i Storskogens företagsgrupp. De båda gjuterierna har en samlad unik gjuterikunskap, omfattande erfarenhet och modern teknisk utrustning. Detta innebär att vi kan hjälpa till med allt tänkbart gjutgods i järn, seg- och vitjärn i såväl korta som långa serier. Och i vikter från 0,1 till 7000 kg.

Oavsett om du beställer handformade eller maskinformade komponenter kommer du att uppskatta våra kundanpassade lösningar, vår effektiva kvalitetsstyrning och personliga service.

Mer info om Storskogen finns på Storskogen

 

Roslagsgjuteriets historia

Roslagsgjuteriet har en lång tradition.

  •  Ernst V Andersson är bolagets grundare som startade ett gjuteri i Stäket utanför Stockholm 1945 och grundar då bolaget Ernst V Andersson AB.
  • 1969 flyttas all verksamhet till Herrängs grufs gamla lokaler i Herräng då man är för trångbodda.
    Norrtälje Gjuteri i Norrtälje grundades 1856 och köper 1976 upp Ernst V Andersson AB. Redan 1978 ändras ägandeförhållandet, och det blir istället Ernst V Andersson som tar över Norrtälje Gjuteri.
  • Under 1978-79 förvärvas 50% av Krylbo Gjuteri som flyttas med hela verksamheten till Herräng.
  • 1984 fusioneras de tre gjuterierna och byter då namn till Roslagsgjuterierna AB. Ungefär samtidigt så stänger Norrtelje Gjuteri ner verksamheten och all produktion flyttas till Gjuteriet i Herräng. Samtidigt byter bolaget namn till Roslagsgjuteriet AB.
  • 1999 förvärvas Storebro handformningsgjuteri AB, som dock inte flyttar till Herräng, utan ligger kvar i Storebro.
  • Nötudden Invest AB köper upp Roslagsgjuterierna AB samt Storebrogjuteriet AB år 2006.
  • 2019 förvärvar Storskogen Group AB, Roslagsgjuteriet AB från Nötudden Invest AB.

Herrängs historia

Herräng har en lång tradition som brukssamhälle. I samhället har det funnits gruvdrift med järnmalmsbrytning sedan 1500-talet. Järnverk startade upp 1902 med installation av masugnar. Hela verksamheten avvecklades till slut 1969. Det finns många minnesmärken i Herräng från dessa tider, bla ett stort antal dagbrott, där det idag finns vatten och fint naturliv.

Herräng är även känt för en helt annan verksamhet. Sedan 1982 pågår världens största dansläger för Lindy hop. Ett läger som heter Herräng Dance Camp.

Herräng ligger strategiskt bra i norra delen av Stockholms län. En stor skärgård finns alldeles utanför Herräng, vilket möjliggör fina naturupplevelser året om.