Vårt erbjudande

Gjutgods

Roslagsgjuteriet erbjuder maskin- och handformat gjutgods i vikter upp till 500 kg. Vi har specialiserat oss på korta och medellånga serier, ofta kärnrikt gjutgods. Tillverkning sker i ett 40-tal olika järnkvaliteter inom Gråjärn, Segjärn och Vitjärn.

Våra processer är uppbyggda på snabba omställningar mellan olika produkter och legeringar. Verifiering av smältor och produkter sker via intern och extern kvalitetskontroll och olika kontrollintyg kan verifiera att rätt produktkvalitet uppnås. 

Teknikcenter

Att tillverka högteknologiska gjutkomponenter kräver att man använder sig av bästa möjliga verktyg och avancerade metoder. Dessutom krävs det en hel del kunskap om gjutteknik och metallurgi. Allt detta tekniska know-how har vi samlat i vårt Teknikcenter. Här kan våra kunders konstruktörer och designingenjörer ta del av vår kunskapsbank och högteknologiska resurser.

Framgångsrikt samarbete börjar tidigt

Vår ambition är att komma in i ett tidigt skede. Får våra tekniker vara med redan i idéstadiet när en ny produkt ska tas fram, kan vi hjälpa till att optimera konstruktionsunderlaget för produktionen. På så vis kan vi tillsammans komma fram till den bästa, och mest kostnadseffektiva, produktionslösningen för komponenten.

Bearbetning  - Roslagsgjuteriet

Avancerad teknik prickar in toppformen

Vi använder oss av flera sofistikerade dataprogram innan din produkt tar form i vårt gjuteri. Vanligtvis får vi underlag i form av en CAD-fil som vi importerar till vårt CAD-system. Där görs en dynamisk modellering i 3D av ritningen. Om du inte har någon 3D-ritning på produkten kan vi hjälpa dig med detta.

Kunskap som uppskattas av industrin

Resultatet av våra ansträngningar sitter som gjutet i flera stora industriföretag. Vi har idag förtroendet att förvalta drygt 7 000 modell­utrustningar från ett brett spektrum av kunder

All from one - Roslagsgjuteriet

All from one

Bearbetning - Roslagsgjuteriet

Inom vårt koncept erbjuder vi att ta hand om produktionens alla moment i form av gjutning, efterbearbetning, ytbehandling, montering samt paketering och leverans till dig som beställare. Slutresultatet blir en färdig produkt från en leverantör, som kan gå direkt in i ert flöde.

Enkelt, tryggt och tidsbesparande!

  • bearbetning från verkstäder med lång erfarenhet
  • bearbetning av gjutjärn
  • montering till färdiga komponenter
  • ytbehandlingar i de appliceringssystem och kulörer som är specifika
  • förzinkning i olika former
  • härdning