Kvalitet

Materialkvaliteter

Standardmaterial

  • Gråjärn enligt SS-EN 1561
  • Segjärn enligt SS-EN 1563
  • Vitjärn enligt SS-EN 12513

Legeringar

Utöver ovanstående standardmaterial framställer vi legeringar inom legerade gråjärn och segjärn, värme- och slitbeständiga material. Många av dem är kundspecifika.

Materialanalys

Materialanalys sker via spektrometer och nodulprover i eget laboratorium. Mekaniska prover och andra kontroller sker via certifierade externa parter.
Kontrolldokument enligt SS-EN 10204:2005