Hållbarhet

En hållbar framtid

Roslagsgjuteriet jobbar mot ett noll-utsläpp av CO2. (Net Zero). Idag använder vi el som är fossilfri. I mycket hög utsträckning använder vi återvunnet järnskrot. I processen ingår sand som sedan också återanvänds i stor omfattning.

Svenska gjuterier

För kunder där hållbarhet är en viktig aspekt rekommenderar vi att använda svenska gjuterier vid val av leverantör.