Hållbarhet

En hållbar framtid

Roslagsgjuteriet jobbar mot ett noll-utsläpp av växthusgaser (Net Zero). Elen är fossilfri. Vi använder återvunnet järnskrot. Vår sand återanvänds i stor omfattning.

Verksamheten är således i stor omfattning cirkulär. Vi jobbar med ytterligare förändringar av processen som gör att vi blir än mer klimatsmarta varje dag.

Vår ägare Storskogen har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor. Följande länk, tar dig till Storskogens hållbarhetsredovisning.

Storskogens hållbarhetsredovisining >