Fördel svenska gjuterier

2023-04-17
Roslagsgjuteriet vill vara en del av en hållbar framtid genom att använda fossilfri el och återvunnet järnskrot och sand i produktion. Se hela grafen som visar hur det ser ut för elproduktion med fossila bränslen i världen.